Dział Handlowy

Doradztwo techniczne
tel. +48 606 694 669
tel. +48 795 944 258
sklep@tanieogrzewanie.pl

Dział marketingu

tel. +48 501 174 272
marketing@cichewicz.pl

Sklepy woj. małopolskie

Kraków 30-864
ul. Nad Serafą 56
tel. +48 606 694 669
sklep@tanieogrzewanie.pl

Sklepy woj. mazowieckie

Warszawa 00-831
ul. Twarda 44
tel. +48 606 694 669
sklep@tanieogrzewanie.pl

Sklepy woj. warm.-maz.

Babięta 11-710
ul. Zyzdrojowy Piecek 12 B
tel. +48 606 694 669
sklep@tanieogrzewanie.pl

Sklep woj. świętokrzyskie

Kielce 25-131
ul. Janczarska 9
tel. +48 606 694 669
sklep@tanieogrzewanie.pl

Sklep woj. kuj-pomorskie

Grudziądz 86-300
ul. Chopina 21
tel. +48 795 944 259
sklep@tanieogrzewanie.pl

Dział części zamiennych

Zamówienia
tel. +48 601 155 950

Części zamienne
czesci_zamienne@cichewicz.pl

.
Jak wypełnić i gdzie złożyć wniosek o dofinansowanie wymiany pieca Czyste Powietrze
Jak wypełnić i gdzie złożyć wniosek o dofinansowanie wymiany pieca Czyste Powietrze

Wielu klientów pyta nas o pomoc w wypełnieniu wniosku na dotację w ramach Stop Smog Czyste Powietrze. Poniższy film pokazuje krok po kroku wypełnienie wniosku. Czas wypełnienia wniosku to ok 45 minut, trzeba mieć jednak przygotowanych sporo danych w tym m.in. nr konta, dane osobiste, dane domu w tym nr księgi wieczystej, deklaracje podatkowe i informacje o dochodach. Więcej nam czasu zajmie przygotowanie kompletu dokumentów niż samo napisane wniosku, który piszemy online.

Jak wypełnić wniosek o dofinansowanie wymiany starego pieca na ekologiczne źródło ciepła ?

Wniosek jest podzielony na parę sekcji :

- Sekcja A to informacje ogólne m.in.:
Czy jestem właścicielem czy współwłaścicielem domu, czy mam podstawowy czy podwyższony poziom dofinansowania. Musimy podać nasze dane osobowe w tym m.in. rachunek bankowy.

- sekcja B to informacja o przedsięwzięciu czyli dane na temat budynku w tym: min adres oraz nr księgi i działki,

- sekcja C  to zakres rzeczowy przedsięwzięcia  - data, rodzaj źródła ciepła przyłącza i instalacji

W  tej części wybieramy źródło lub system ogrzewania :

- Kocioł na zgazowanie drewna ze zbiornikiem akumulacyjnym buforem pod B 2.1.29

- Kocioł co na pellet drzewny B.2.1.32

- Kocioł o podwyższonym standardzie na pellet drzewny  B.2.1.35

- Pompa ciepla powierze /woda B 2.1.5

- Pompy ciepła powietrze / powietrze B 2.1.11

- Kocioł gazowy kondensacyjny  B.2.1.20

- Kocioł olejowy kondensacyjny B.2.1.23
czy mikroinstalacja fotowoltaiczna


Może też być ogrzewanie elektryczne w formie pieca elektrycznego B.2.1.38 , wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła czyli rekuperacja. Mamy też koszty termomodernizacji w częsci B 2.2.2 jak ocieplenie ścian, stolarka okienna i drzwiowa

W części B.2.3 mamy dokumentację w tym:  audyt energetyczny,  dokumentacja projektowa czyli projekt na wymianę źródła ciepła, wentylacji z odzyskiem ciepła czy modernizacji instalacji. Dotowane są zatem koszty projektu, audytu, montażu i instalacji urządzenia oraz kotłowni.

W sekcji C mamy dochody  Wnioskodawcy według PIT, rodzaj PIT, wysokość zapłaconego podatku itd. oraz oświadczenia – kilkanaście pozycji do klikania.

Wzór wniosku Czyste Powietrze do pobrania znajduje się pod tym linkiem.

 

Jakie dofinansowanie możemy uzyskać w dotacji Czyste Powietrze ?

Na modernizację naszej kotłowni na paliwo stałe możemy uzyskać dofinansowanie 60 %  max 12 tys zł w podwyższonym poziomie dofinansowania gdy  przeciętny miesięczny dochód na jednego członka ich gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty:
a) 1400 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
b) 1960 zł w gospodarstwie jednoosobowym

Przy obniżonym poziomie dofinansowanie – czyli przy większych dochodach dotacja jest mniejsza:

- 30 % na piec na drewno zgazowujący i pellet – maksymalnie 6000 zł

- 45 % na kocioł na paliwa stałe w tym pellet drzewny  o podwyższonym standardzie – kwota maksymalna 9000 zł

Co to jest kocioł grzewczy na pellet o podwyższonym standardzie?

Niskoemisyjne kotły na pellet osiągają już naprawdę minimalną emisję. Są to droższe modele kotłów na pellet i muszą mieć obniżoną emisję  pyłu < 20 mh/m3. Ich sprawność cieplna często przekracza 91 % i mają wiele systemów automatyzacji procesu spalania oraz czyszczenia. Dlatego ich cena jest wyższa i stąd też wyższy poziom dofinansowania do ich zakupu i montażu.

Wniosek o dofinansowanie czyste powietrze – gdzie i jak złożyć  ?

 1. Wnioski należy składać do wfośigw obejmującego swoim działaniem teren województwa, w którym zlokalizowany jest budynek/lokal mieszkalny. Każde województwo ma swój terenowy oddział do przyjmowania wniosków.
 2. Aktualnie obowiązujący formularz wniosku wraz z załącznikami oraz instrukcją jego wypełniania dostępne są:
  1) w Portalu Beneficjenta, tj. aplikacji internetowej znajdującej się na stronach internetowych wfośigw lub
  2) w serwisie „gov.pl”.
 3. Wnioski składa się w postaci elektronicznej:
  1) poprzez aplikację internetową, tj. Portal Beneficjenta dostępny na stronie internetowej właściwego wfośigw lub
  2) poprzez serwis „gov.pl”.
 4. Przed złożeniem wniosku poprzez Portal Beneficjenta Wnioskodawca rejestruje konto na tym portalu. Rejestracja konta umożliwia pobranie   elektronicznej postaci formularza wniosku. Pobrany wniosek w postaci elektronicznej należy wypełnić i przesłać poprzez Portal Beneficjenta do właściwego wfośigw, z zastrzeżeniem w poniższym punkcie.
 5. Wnioskodawca przesyłający wniosek poprzez Portal Beneficjenta zobowiązany jest również do wydrukowania wniosku z Portalu Beneficjenta, opatrzenie go swoim podpisem i dostarczenie w postaci papierowej wraz z załącznikami (z wymaganymi podpisami) do właściwego wfośigw.
 6. W celu złożenia wniosku poprzez serwis „gov.pl”, Wnioskodawca wypełnia wniosek na stronie wskazanej w tym serwisie i podpisuje kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym oraz przesyła go za pośrednictwem wskazanego serwisu do właściwego wfośigw na wyznaczoną skrzynkę podawczą ePUAP. W tym przypadku konieczne jest załączenie załączników do wniosku w formie elektronicznej (skany z wymaganymi podpisami).
 7. W przypadku gdy Wnioskodawca nie ma możliwości złożenia wniosku drogą elektroniczną, dopuszczalne jest złożenie wniosku wraz z załącznikami tylko w formie papierowej. Zaleca się wypełnienie wniosku (nawet jeżeli jest składany wyłącznie w formie papierowej) korzystając z aktywnego formularza, ze względu na „samoliczące się” pola.

DO KIEDY MOŻNA UŻYTKOWAĆ KOTŁY NA PALIWA STAŁE BEZ EKOPROJEKTU ?

Każde województwo ma swoją uchwałę antysmogową – należy o tym pamiętać . Zakłada ona terminy wymiany źródeł ciepłą w przestrzeni czasowej. W zależności od daty produkcji twojego obecnego pieca powinieneś to zrobić do końca wyznaczonego roku (dotyczy kotłów, których rozpoczęcie eksploatacji nastąpiło przed 1 września 2017 r.):

 • kotły powyżej 10 lat od daty produkcji –do końca 2021 r.
 • kotły od 5 do 10 lat od daty ich produkcji – do końca 2023 r.
 • kotły poniżej 5 lat od daty ich produkcji – do końca 2025 r.
 • kotły klasy 3 lub 4 – do końca 2027 r.

Uchwała zakazuje używania paliw, których stosowanie powoduje wysoką emisję trujących substancji do atmosfery. Aktualne paliwa stałe do wyboru to :

 • pellet lub brykiet
 • suche drewno
 • zrębki drzewne lub biomasa
 • eko groszek – czyli węgiel kamienny sortowany

 ZAMIEŃ PIEC WĘGLOWY NA BARDZIEJ EKOLOGICZNE ŹRÓDŁO OGRZEWANIA:

 • system ciepłowniczy
 • ogrzewanie gazowe
 • ogrzewanie elektryczne
 • odnawialne źródła energii

Co to jest norma ekoprojekt?

Dlatego programy, które w Polsce zajmują się dofinansowaniem na wymianę kotłów wymagają od nowych urządzeń spełnienia „Ekoprojektu” (Ecodesign). W ramach akcji Stop Smog program Czyste Powietrze umożliwia uzyskanie dofinansowania na wymianę starego pieca na nowy ekologiczny.

Aby uzyskać certyfikat ekoprojekt producent pieca musi go przebadać w jednostce badawczej posiadającej odpowiednie akredytacje i spełnić poniższe wymagania:

 1. sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń dla kotłów o nominalnej mocy cieplnej 20 kW lub mniejszej nie może być mniejsza niż 75 %;
 2. sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń dla kotłów o znamionowej mocy cieplnej przekraczającej 20 kW nie może być mniejsza niż 77 %;
 3. emisje cząstek stałych dotyczące sezonowego ogrzewania pomieszczeń nie mogą przekraczać 40 mg/m3 w przypadku kotłów z automatycznym podawaniem paliwa oraz 60 mg/m3 w przypadku kotłów z ręcznym podawaniem paliwa;
 4. emisje organicznych związków gazowych dotyczące sezonowego ogrzewania pomieszczeń nie mogą przekraczać 20 mg/m3 w przypadku kotłów z automatycznym podawaniem paliwa oraz 30 mg/m3 w przypadku kotłów z ręcznym podawaniem paliwa;
 5. emisje tlenku węgla dotyczące sezonowego ogrzewania pomieszczeń nie mogą przekraczać 500 mg/m3 w przypadku kotłów z automatycznym podawaniem paliwa oraz 700 mg/m3 w przypadku kotłów z ręcznym podawaniem paliwa;
 6. emisje tlenków azotu, wyrażone jako ekwiwalent dwutlenku azotu, dotyczące sezonowego ogrzewania pomieszczeń nie mogą przekraczać 200 mg/m3 w przypadku kotłów na biomasę oraz 350 mg/m3 w przypadku kotłów na paliwa kopalne.

Dla kominków  z płaszczem wodnym czy wkładów grzewczych powietrznych  sezonowa sprawność powinna być wyższa niż 65 % a analogicznie emisja PM nie może przekraczać 40 mg/m3, OGC wartość 120 mgC/m3 a CO 1500mg/m3. NOx 200 mg/m3 . Wszystkie te wartości mają być osiągnięte przy 13 % udziale tlenu.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl