.
O piecach i kotłach

Kotłownia na paliwo - ważne żeby spełnić i bezpiecznie użytkować kocioł

Lokalizacja i wymiary kotłowni

Kotłownia powinna być usytuowana centralnie w stosunku do ogrzewanych pomieszczeń, w piwnicy lub na parterze. Pomieszczenie przeznaczone na kotłownię musi spełniać określone warunki. Jego wysokość powinna wynosić, co najmniej 2,2 m. W kotłowni z kominem o naturalnym ciągu nie można stosować wentylacji mechanicznej. Może się ona uszkodzić (na przykład na skutek dużego zapylenia kotłowni przy rozruchu kotła), a niesprawna może się stać przyczyną cofania się czadu do pomieszczeń mieszkalnych.

Składowanie paliwa

Miejsce do magazynowania opału powinno się znajdować w sąsiedztwie kotłowni. Magazyn paliwa warto usytuować tak, żeby łatwo tam było dostarczać paliwo. Musi mieć tak jak kotłownia wysokość minimum 2,2 m, ale wolna przestrzeń między warstwą paliwa a stropem nie może być mniejsza niż 0,5 m. W zamkniętym składzie paliwa obowiązkowy jest kanał wentylacji wywiewnej umożliwiający dwukrotną wymianę powietrza na godzinę. Żużel i popiół należy składować w pojemnikach w wydzielonej części kotłowni. Jeśli skład żużla ma być osobnym pomieszczeniem, powinien mieć wysokość, co najmniej 2,2 m i wentylację grawitacyjną umożliwiającą trzykrotną wymianę powietrza na godzinę.

Komin

Odpowiednie dobranie komina do parametrów kotła na paliwo stałe jest bardzo ważne. Niewystarczający ciąg w kominie może powodować niezupełne spalanie lub nawet cofanie się spalin do kotłowni. Większość nowoczesnych kotłów na paliwa stałe nie wymaga stosowania wkładów kominowych. Kominy mogą być murowane z cegły pełnej klasy minimum 10 z wyrównanymi wewnątrz spoinami z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej marki od 1,5 do 3,0. Przewód musi się zaczynać od poziomu podłogi kotłowni. Jego przekrój powinien być zbliżony do kwadratu, bo wtedy opory przepływu spalin są mniejsze. Minimalny przekrój wynosi 14 x 14 cm. Zawsze jednak, określając przekrój przewodu, trzeba się kierować wielkością ciągu kominowego, który w kotłach z dolnym spalaniem wynosi średnio 20 Pa. Przekrój i wysokość komina powinien określić projektant. Komin powinien być wyprowadzony ponad dach. Usytuowanie wylotu komina zależy od stopnia pochylenia dachu oraz materiału pokrycia (stopnia jego palności). Na dachach stromych o pokryciu łatwo palnym (np. gont drewniany) lub płaskich kominy powinny wystawać ponad kalenicę 0,60 m. Gdy dach ma pokrycie niepalne lub trudno palne (np. dachówka ceramiczna, blacha), wylot może się znajdować 0,3 m powyżej kalenicy. Komin w dolnej części, poniżej czopucha kotła, powinien mieć otwór wyczystny konieczny do:

  • usuwania sadzy i popiołu,
  • wstępnego wygrzania komina podczas pierwszego rozruchu kotła lub na początku sezonu grzewczego.


Czopuch kotła łączy się z kominem za pomocą kanału z blachy o grubości około 3 mm, który należy szczelnie nasadzić na wylot czopucha i osadzić w kominie. Kanał ten powinien się wznosić i być nie dłuższy niż 400 mm. Wszelkie zmiany kierunku trzeba wykonać za pomocą łagodnych łuków, aby zminimalizować opory przepływu spalin. Czopuch należy ocieplić otuliną z wełny mineralnej.


Wentylacja kotłowni

Wentylacja nawiewna. Kanał wentylacji nawiewnej powinien mieć wymiar 50 % powierzchni przekroju komina, nie mniej niż 20 x 20 cm. Kanał powinien znajdować się 1 m nad podłogą. W otworze nawiewnym lub w kanale powinno znajdować  się urządzenie do regulacji  przepływu powietrza, jednak takie, aby nie pozwalało na zmniejszenie przekroju więcej niż do 1/5. Przewód wentylacyjny powinien być wykonany z materiału niepalnego. Wentylacja wywiewna Kanał powinien być murowany o przekroju min 25 % przekroju komina nie mniejszy jednak niż 14 x 14 cm. Otwory wlotowe nie mogą mieć żadnych urządzeń zamykających jego przekrój. Otwór wylotowy powinien znajdować się pod sufitem pomieszczenia, wyprowadzony na dach, co najmniej 1,5 m. Przewód wentylacyjny powinien być wykonany z materiału niepalnego. Wysokość pomieszczenia kotłowni wynosi minimalnie 2,2m.


Konserwacja kotła na paliwo stałe


Dlaczego warto dbać o kocioł i regularnie go czyścić?

W trakcie codziennej eksploatacji kotłów na węgiel, drewno czy inne paliwa stałe następuje zanieczyszczenie powierzchni konwekcyjnych kotła jak również komory załadunkowej czy komory spalania. Osady te tworzą powłokę na ściankach kotła, która izoluje płaszcz wodny od spalin powodując mniejszy odzysk ciepła. Aby uzyskać sprawność deklarowaną przez producenta kocioł powinien być cały czas czysty. Nawet niewielka ilość sadzy na ściankach rzędu 2-3 mm może powodować podwyższenie temperatury spalin o 100oC i obniżenie sprawności o kilka lub kilkanaście procent. Bezpośrednio przekłada się to na zwiększone zużycie paliwa. Zanieczyszczony kocioł lub komin powodują osłabienie ciągu kominowego i mogą być przyczyną nieodpowiedniego spalania a także mogą doprowadzić do cofania się spalin do pomieszczenia kotłowni.

Ponadto zanieczyszczenia zalegające w kotle wpływają nie korzystnie na kocioł powodując szybsze jego zużywanie.

Spalanie w kotłach różnego rodzaju śmieci np. z tworzyw sztucznych powoduje szybsze zarastanie ścianek i elementów kotła oraz może doprowadzić do uszkodzenia urządzenia. Spalanie śmieci powoduje także większe zatruwanie środowiska.

 

Jak czyścić kocioł?

Kotły czyścimy za pomocą szczotek drucianych, skrobaków lub specjalnych przyrządów.

Aby zminimalizować kurzenie się należy podczas czyszczenia w przypadku kotłów z przepustnicami spalin, otworzyć je maksymalnie.

Komorę spalania kotłów czyścimy z reguły poprzez drzwiczki załadunkowe lub rusztowe.

Kanały konwekcyjne w postaci płomieniówek czy kanałów tzw„kopertowych” czyścimy poprzez otwory wyczystne starając się dokładnie wybrać osad i sadzę. Należy zwrócić uwagę, aby po zakończeniu pracy dokładnie pozamykać otwory wyczystne.

Popiół z kotła opróżniamy zazwyczaj poprzez drzwiczki popielnikowe.

Szczegóły o miejscach w których znajdują się wyczystki znajdą Państwo w instrukcjach obsługi.


Regularna konserwacja – czyli jak często czyścić kocioł?

Częstotliwość czyszczenia uzależniona jest od jakości opału, mocy kotła i obciążenia z jakim pracuje jak również prawidłowego montażu i ekploatacji.

Zaleca się aby wymienniki kotłów czyścić jeżeli osad na jego ściankach przekracza grubość około 2mm. W zależności od warunków eksploatacji będzie to okres od kilku do kilku tygodni
Po kilku latach użytkowania, zwłaszcza gdy instalacja grzewcza była często opróżniana a parametry wody nie były odpowiedni należy kocioł oczyścić od wewnątrz z kamienia kotłowego. W tym celu kotły przepłukuje się specjalnymi roztworami rozpuszczającymi kamień.

Czy samo czyszczenie kotła zapewni jego długą i bezpieczną eksploatację?

Przy kotłach pracujących na naturalnym ciągu kominowym bez dodatkowego osprzętu konserwacja polega głownie na czyszczeniu kotła.

W przypadku kotłów wyposażonych w automatykę, wentylatory, podajniki, przekładnie, itp. należy dokonywać regularnych konserwacji tych urządzeń zgodnie z zaleceniami producenta.

Wentylatory przynajmniej raz w sezonie należy wyczyścić z pyłów które osadzają się w środku na łopatkach w przekładniach najczęściej okresowo należy wymienić olej, a w silnikach łożyska. Częstotliwość wykonywania tych czynności jak również sposób wykonania zależą od konkretnych urządzeń i zawarte są w instrukcjach.

W kotłach należy okresowo sprawdzać stan uszczelnień i w razie potrzeby niezwłocznie je wymienić. Nieszczelności po stronie spalin nie tylko mają wpływ na prawidłowe spalanie ale także na bezpieczeństwo użytkowania kotłów.

Jeżeli chodzi o czyszczenie kotła to wykonać może je każdy użytkownik samodzielnie, natomiast konserwacje skomplikowanego osprzętu lepiej zlecić fachowcom.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl